Oznam pre študentov KTVŠ (FTVŠZ)


Kurz pohybovej prípravy v prírode - Donovaly

1. kurz 20.5.-22.5.2024

(max.počet uchádzačov: 21)

Vyučujúci: doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.

Poplatok 45 Eur je potrebné uhradiť IHNEĎ.

Informácie ohľadom kurzu nájdete tu.Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.