Oznam pre študentov KTVŠ (FTVŠZ)


Tai chi

Tai chi je cvičenie mysle a tela, ktoré kombinuje pomalé pohyby, fyzické pozície, meditáciu a hlboké kontrolované dýchanie. Tai chi vzniklo ako staroveké bojové umenie v Číne. Postupne sa toto umenie začalo viac zameriavať na podporu zdravia a rehabilitáciu.

1. skupina (Utorok 19.10-20.10 hod.)

(max.počet uchádzačov: 50)
Vyučujúci: Mgr. Andrea Izáková, PhD.

Učebňa: T037 (športová hala FF UMB)

Prvá hodina: 20.2.2024


Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.