Oznam pre študentov KTVŠ


Plávanie

1. skupina (Pondelok 8.15-9.45 hod.)

(max.počet uchádzačov: 25)


Miesto: plaváreň FF UMB

Prvá hodina: 2.10.2024

Doniesť so sebou plaveckú čiapku.

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.

2. skupina (Streda 8.15-9.45 hod.)

(max.počet uchádzačov: 25)

Vyučujúci:Mgr. Michal Hlávek

Miesto: plaváreň FF UMB

Prvá hodina: 4.10.2024

Doniesť so sebou plaveckú čiapku.
Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.