Oznam pre študentov KTVŠ


Golf

Cieľ aktivity: predmet je určený študentom, ktorí majú záujem získať a zdokonaliť svoje praktické skúsenosti  a vedomosti z golfu.

Kde:  GCC Hron-Tri Duby  www.golf-hron.sk

Stručná osnova aktivity: základné odborné zručnosti z golfu. 

Hodnotenie: na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 65% .

Náročnosť: bez obmedzení

1. skupina (Pondelok 9.00-12.40 hod.)

(max.počet uchádzačov: 20)

Vyučujúci:  doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

Prvá hodina: 2.10.2023 

Kde:  GCC Hron-Tri Duby  www.golf-hron.sk

Termíny 6 x za semester (v dňoch 2.10.; 9.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10. a 6.11.)

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.