Oznam pre študentov KTVŠ (FTVŠZ)


Basketbal

1. skupina (Utorok 20.10-21.30 hod.)

(max.počet uchádzačov: 22)
Vyučujúci: Mgr. Andrea Izáková, PhD.

Učebňa: T037 (športová hala FF UMB)

Prvá hodina: 20.2.2024


Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.