Oznam pre študentov KTVŠ


Basketbal

1. skupina (Utorok 20.00-21.20 hod.)

(max.počet uchádzačov: 22)
Vyučujúci: Mgr. Andrea Izáková, PhD.

Učebňa: T037 (športová hala FF UMB)

Prvá hodina: 3.10.2023


Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.