Oznam pre študentov KTVŠ


ZÁKLADY ĽADOVÉHO KORČUĽOVANIA A ĽADOVÝ HOKEJ

Cieľ aktivity: Oboznámenie sa so základmi ľadového korčuľovania, získanie základných korčuliarskych zručností a teoretických vedomostí z ľadového hokeja.

Stručná osnova aktivity: Nácvik korčuliarskych zručností a získanie teoretických vedomostí z ľadového hokeja.

Náročnosť: Bez obmedzení.

1. skupina

(max.počet uchádzačov: 100)

Vyučujúci: PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.                                     PaedDr. Boris Beťák, PhD.

Pre viac informácií k vyučovaniu kliknite - tu

Kde: Zimný štadión v Banskej Bystrici, Hronské predmestie 4.
Kedy: 4.10.2023 o 17:45 povinné úvodné stretnutie. (počíta sa do účasti)

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.