Oznam pre študentov KTVŠ


ZÁKLADY ĽADOVÉHO KORČUĽOVANIA A ĽADOVÝ HOKEJ

Cieľ aktivity: Oboznámenie sa so základmi ľadového korčuľovania, získanie základných korčuliarskych zručností a teoretických vedomostí z ľadového hokeja.

Stručná osnova aktivity: Nácvik korčuliarskych zručností a získanie teoretických vedomostí z ľadového hokeja.

Náročnosť: Bez obmedzení.

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.