Oznam pre študentov KTVŠ (FTVŠZ)


Turistika v okolí Banskej Bystrice (prihlasovanie bude spustené do 16.2.2024)

Turistika (19.4. a 26.4.)

(max.počet uchádzačov: 30)

Vyučujúci: Mgr. Michal Hlávek
Bližšie informácie nájdete tu.

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.