Oznam pre študentov KTVŠ


Turistika v okolí Banskej Bystrice

Turistika (6.10. a 27.10)

(max.počet uchádzačov: 30)

Vyučujúci: Mgr. Kristián Bako
Bližšie informácie nájdete tu.

Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.