Oznam pre študentov KTVŠ


Buď FIT

Zameranie - cieľ cvičenia: aktivácia svalových skupín tela prostredníctvom cvičení s vlastnou hmotnosťou, rôznych pohybových a športových hier a súťaží, mentálna regenerácia a budovanie zdravého životného štýlu.
Informácie o povinnostiach študenta pre splnenie obsahu predmetu budú poskytnuté na 1. hodine.

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.