Oznam pre študentov KTVŠ (FTVŠZ)


Fitnes

Informácia k predmetu  

1. skupina (Pondelok 11.25-12.45 hod.)

(max.počet uchádzačov: 30)

Vyučujúci: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

Učebňa: S034, Športový areál UMB na Tajovského ulici

Prvá hodina: 19.2.2024

Na vyučovanie priniesť: Čistú obuv (do fitness centra), oblečenie na športovanie, uterák

V prípade neúčasti na prvej hodine bude Vaše miesto poskytnuté ďalším záujemcom. !!!

podrobnosti


Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.