Oznam pre študentov KTVŠ


Fitnes

Informácia k predmetu a skupinám + Máme nové priestory

1. skupina (Utorok 9.50-11.20 hod.)

(max.počet uchádzačov: 25)

Vyučujúci: Mgr. Marián Škorik

Učebňa: S034, Športový areál UMB na Tajovského ulici

Prvá hodina: 3.10.2023

Na vyučovanie priniesť: Čistú obuv (do fitness centra), oblečenie na športovanie, uterák


Tento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.

2. skupina (Štvrtok 11.25-12.55 hod.)

(max.počet uchádzačov: 25)

Vyučujúci:Mgr. Marián Škorik

Učebňa: S034, Športový areál UMB na Tajovského ulici

Prvá hodina: 5.10.2023

Na vyučovanie priniesť: Čistú obuv (do fitness centra), oblečenie na športovanie, uterákTento predmet je už plne obsadený aj s náhradnými miestami.